Buzási-Végh Viktória

okleveles pszichológus

Buzási-Végh Viktória vagyok, hivatásom tekintve pszichológus. Időről-időre szembetalálom magam azzal a kérdéssel, hogy hogyan lettem pszichológus, miért ezt a pályát választottam? Furcsán szoktak nézni rám, amikor azt válaszolom erre a kérdésre, hogy végülis nem én választottam, hanem valaki más, fogalmazhatunk úgy is, hogy az élet szánta nekem. Mindjárt megérted, hogy miért mondom ezt!

Kisgyermekkoromtól kezdve “táncosnak” készültem… 4 éves voltam, amikor megkaptam az első balettcipőm. Ahogy az évek teltek egyre meghatározóbb szerepet kapott az életemben a tánc, táncoltam örömömben és táncoltam bánatomban. Táncoltam akkor, amikor nem találtam a saját hangom, a tánc az önkifejezés legcsodálatosabb eszköze volt az életemben kiskoromtól kezdve, ezért idővel középiskolai tanulmányaim egy debreceni művészeti középiskolában végeztem, tánc tagozaton.

Mi történt közben!?

Amikor megkezdtem középiskolai tanulmányaim, akkor még ezt abban a hitben tettem, hogy életem következő állomása a Táncművészeti Főiskola lesz… De ahogy telt az idő nyilvánvalóvá vált, hogy nem ezt a pályát szánta nekem a “sors”. Ugyanis ekkoriban már javában zajlottak a küzdelmek az életemben….Ekkor már elmondhattam azt,hogy hosszú évek óta futok az életemért, de nem tudtam, hogy messze még a cél…nagyon messze. Mindeközben kerestem a választ a miértekre

Miért pont velem történik mindez? És miért? Mi jön még, és mikor lesz vége…
De ekkor még nem kaptam választ… viszont idővel az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy oka kell, hogy legyen mindannak, amit átélek….Oka kell, hogy legyen a betegségeknek, a megpróbáltatásoknak,és a veszteségeknek is… Oka kell, hogy legyen annak, hogy ennyi megpróbáltatás, tizen pár évnyi küzdelem alatt nem vesztem el, holott voltak egészen kilátástalan helyzetek, amikor nem csak én, hanem a környezetemben lévők is tanácstalanok voltak, és tehetetlenek. Egyre kevésbé tudtam hinni a véletlenben… Azt hiszem, a hitem tartotta bennem a lelket,és adott erőt a további küzdelmekhez, az újabb megpróbáltatásokhoz,betegségekhez, és veszteségekhez.

Több, mint tíz évig az élet a legzordabb arcát mutatta, de egyre inkább hittem azt, hinni tudtam azt, hogy győztesként kerülök ki a küzdelmekből, mert a cél nem az, hogy belebukjak… Hittem, hogy az életnek terve van velem, és az általam megélt tapasztalatokkal is.

Hittem, hogy szenvedésem oka az, hogy idővel az általam megélt tapasztalatokból mások profitálni tudjanak, és az élet rám bízhassa azokat az embereket, akik valami hasonlót élnek meg, mint amit én megéltem egykor. Ez a hitem vezetett el a győzelemig! Ennek a hitemnek köszönhetően voltam képes minden erőmmel küzdeni önmagam és az életem meggyógyításán, és ez a hitem volt az, amely elvezetett oda, hogy örömmel adjam fel azt a vágyam, amit sok-sok éven át tápláltam. Így nem lettem táncos, és így lettem pszichológus!

A céljaim és vágyaim!

Nincs felemelőbb érzés annál, amikor azt érzi az ember, hogy ott van, azon a pályán, ahol lennie kell, azt csinálja, amire az élet felkészítette és szánta.

Pszichológusként a legnagyobb vágyam az, hogy Neked, szeretteidnek és minden embernek a Földön örömteli életben legyen része! Sajnos ettől nagyon távol állunk, és ennek a vágyamnak a megvalósításához én magam nagyon kevés vagyok, ettől függetlenül minden tőlem telhetőt igyekszem megtenni annak érdekében, hogy munkám során rávilágítsak arra, mi magunk mit tehetünk azért, hogy az életünk örömtelibbé válhasson, hogy kiteljesedhessünk, és megtaláljuk életünk értelmét és célját!
Igyekszem átadni azt a nézetet, miszerint az életünkben jelenlévő jóra, erősségeinkre, lehetőségeinkre legalább annyira kell összpontosítanunk, mint a nehézségekre és kihívásokra.

És fontos feladatom az is, hogy megtanítsam embertársaim arra is, hogyan lehet lelki ellenállóképességünket edzeni, hogy stabilan álljunk meg az élet viharaival szemben is, és egészségesen tudjunk működni akkor is, amikor az élet zord arcát mutatja. Vannak olyan állapotok, olyan helyzetek, amikor az ember már képtelen hinni abban, hogy jóra fordulhatnak a dolgok, képtelen hinni abban, hogy az Ő élete is válhat örömtelivé. Ezekben a helyzetekben már nem látjuk a kiutat sem, és erőt sem érzünk ahhoz, hogy tovább küzdjünk és keresgéljünk. 

Ha Te hasonló helyzetben vagy, hasonlóképpen gondolkodsz és érzel, tudnod kell, hogy nem vagy ezzel egyedül. Én is hasonló érzésekkel éltem napjaim hosszú időn keresztül. Így az én példám is igazolja, hogy a legmélyebb állapotokból, a legreményvesztettebb helyzetekből is van kiút! És bizony, a Te életed is lehet Örömteli! 

Szeretettel várlak, és elkísérlek az Örömteli életed felé vezető úton!

Tanulmányaim és munkahelyeim

Tanulmányaim:

 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak (MA), Iskolapszichológia és tanácsadás szakirány (2018)
 • Jobb Veled a Világ, Boldogságintézet- Boldogságprogram Klubvezető képzés (2018)
 • Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia szak BA (2015)
 • Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program (2013-2015)

Munkahelyek:

 • Magánpraxis (2020-)
 • Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család, – és Gyermekjóléti Központ (2018-)
 • DMJV Városi Szociális Szolgálat- Segítséggel élők nappali Intézménye (2015-2018)

Mit takar az Örömteli Élet kifejezés?

Az egyik legfontosabb vágyam tükröziKorábban már írtam arról, hogy miért és hogyan lettem pszichológus, milyen életesemények vezettek erre az útra… 
…Most arról a célomról, vágyamról szeretnék írni Neked, ami akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tudatosodott bennem az, hogy minden okkal és céllal történt az életemben.
Megfogalmazódott bennem az, ha az én életemnek valóban ez a feladata, hogy segítő kezet nyújtsak azoknak az embereknek, akik hasonlóan reménytelennek, kilátástalannak látják a helyzetüket az élet megpróbáltatásai következtében, mint egykor én,  szeretnék egy olyan eszközt a kezükbe adni, ami segítségükre lehet életük minden napján. 
Egy olyan eszközt, ami nem csak hogy segít a jelen helyzetet átvészelni, hanem segítségükre lehet abban is, hogy az életük Örömtelivé válhasson! Így született meg az Örömteli élet Életmód Program, melynek elméleti hátterét a Pozitív Pszichológia elméletei adják!
 
Mitől lesz egy élet Örömteli?
Véleményem és az általam tapasztaltak szerint, az örömteli élet feltétele: 
 • az érzelmi,
 • pszichológiai,
 • társas, és
 • spirituális jóllét állapota. 
A fizikai jóllét nem szerepel a felsorolásban, de, mint ahogy azt tudjuk is,  fizikai egészségünkért a lélek szintjén is tehetünk. 
Dr. Edward Bach is azok közé tartozott, akik  a test és lélek kapcsolatát hangsúlyozták. 
Mégpedig arra hívta fel a figyelmet, ha megismerjük testünk jelbeszédét, és megértjük testünk jelzéseit, könnyen megfejthetjük, mit akar a lélek üzenni. 
Ebben az esetben nem kell megvárni, amíg fizikai tüneteket produkálunk, elég, ha odafigyelünk lelkiállapotunkra nap, mint nap.
Ahogy azt fentebb írtam, az Örömteli élet nélkülözhetetlen feltétele az érzelmi jóllét,  két fő összetevője a pozitív és negatív élmények összessége, valamint az élettel való elégedettség.
Következő lényeges elem a pszichológiai jóllét, vagyis az,hogy tudjuk elfogadni önmagunk, és a múltunk is. 
…Fontos, hogy úgy tudjunk tekinteni az életünkre, hogy annak célja van. Tudjunk hinni életünk értelmében!
A pszichológiai jóllét állapota azt is magába foglalja, hogy tisztában vagyok a képességeimmel, és azok kibontakoztatására is képes vagyok
Látjuk lehetőségeinket, és tudunk élni velük
Továbbá érzelmi és intellektuális függetlenség jellemez, valamint az önmeghatározás szándéka és képessége, belső ítéleteken alapuló döntésekre való képesség.
Mivel az ember társas lény, ezért az örömteli élet nélkülözhetetlen része a szociális jóllét állapota, amiről akkor beszélünk, ha jól érezzük magunkat, és jól is boldogulunk a szociális világbanHarmonikusan működő kapcsolatokkal rendelkezünk, pozitívan tudunk viszonyulni ahhoz a közösséghez, amelyhez tartozunk, a közösség aktív és értékes tagja tudunk lenni. 
Azon túl, hogy társas lények, spirituális lények is vagyunk.  A spirituális jóllét állapotának két fontos eleme van, a vallási és egzisztenciális jóllét állapota.
 Az előbbi középpontjában az Istennel/ magasabb erővel való kapcsolat áll, míg az utóbbi a lét értelméhez fűződő útkeresést jelenti.  
Legyen Neked is Örömteli az életed! Ha úgy gondolod, hogy a segítségedre lehetek, szeretettel várom jelentkezésed!